Transkription

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Transkription: DNA til mRNA

Transkriptionen er første del af proteinsyntesen. Transkriptionen danner mRNA, som er en form for "aftryk" af den genetiske kode i DNA.

Figuren opridser transkriptionen. Klik for at se en stor udgave.…

...

Transkriptionens forløb

Transkriptionen forløber i disse trin:

  1. De to DNA-strenge skiller sig midlertidigt fra hinanden i området omkring det gen, der skal transkriberes.
  2. Foran genet findes et område af DNA-strengen, der kaldes en promoter. Promoteren binder nogle forskellige proteiner, der kaldes transkriptionsfaktorer (ikke vist på figuren). Transkriptionsfaktorerne har stor betydning for, hvilke gener der transkriberes i bestemte celler og på bestemte tidspunkter. Læs mere i kompendiet om genregulering.
  3. Enzymet RNA-polymerase binder til transkriptionsfaktor…

...

Introns fjernes efter transkriptionen

mRNA dannet ved transkriptionen kaldes præ-mRNA. Præ-mRNA indeholder normalt introns (sektioner, der ikke koder for protein) skiftevis med exons (sektioner, der koder for protein). Det skyldes, at DNA-strengen indeholder en stor mængde ikke-kodende DNA.

Introns fjernes fra præ-mRNA'et af strukturer i cellen, der kaldes spliceosomer. Det endelige mRNA-molekyle indeholder derfor kun kode, der skal oversættes til protein.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind