Transkription

Biologi C, B og A + Biotek A.

Transkription: DNA til mRNA

Transkriptionen er første del af proteinsyntesen. Transkriptionen danner mRNA, som er en form for "aftryk" af den genetiske kode i DNA. Cellen danner mRNA ved baseparring med DNA.

Figur 1 opridser trinene i transkriptionen.

Figur 1. Transkriptionen.

Transkriptionens forløb

Transkriptionen forløber i disse trin:

  1. De to DNA-strenge skiller sig midlertidigt fra hinanden.
  2. Nogle bestemte proteiner binder til DNA'et. Disse proteiner kaldes transkriptionsfaktorer og regulerer, i hvor stor udstrækning et bestemt gen skal transkriberes. Du kan læse mere om transkriptionsfaktorer i kompendiet om genregulering .
  3. Enzymet RNA-polymerase binder til transkriptionsfaktorerne på den ene DNA-streng.
  4. RNA-polymerase bevæger sig hen ad baserne på DNA-strengen og aflæser baserækkefølgen. RNA-polymerase sætter samtidig løse RNA-nukleotider sammen, så der dannes en mRNA-streng oven på DNA-strengen. mRNA-strengen er komplementær til den aflæste DNA-streng, men består af RNA-nukleotider i stedet for DNA-nukleotider.
  5. DNA-strengene samler sig igen.

Skabelonstrengen og den kodende streng

Figur 2 viser et mere detaljeret billede af, hvordan mRNA dannes ved baseparring med den ene DNA-streng.

Figur 2. mRNA dannes ved baseparring med DNA. Figure by OpenStax CNX / CC BY 4.0. Download for free at http://cnx.org/content/col11448/latest/

Det er vigtigt at skelne mellem DNA-molekylets skabelonstreng og kodende streng. Skabelonstrengen er den DNA-streng, som RNA-nukleotiderne basepar...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind