Opgaver om proteinsyntesens forløb

De næste sider indeholder forskellige opgaver om, hvordan proteinsyntesen foregår. 

Opgaverne er baseret på tidligere eksamensopgaver i Biologi A, men du kan også bruge opgaverne til at øve dig, selvom du har Bioteknologi A eller Biologi C eller B.

Proteinsyntesen foregår ikke helt på samme måde i eukaryote og prokaryote celler. Derfor er denne guide opdelt i to dele:

  1. Proteinsyntesen i eukaryote celler
  2. Proteinsyntesen i prokaryote celler