Opgaver om proteinsyntesens forløb

Biologi C, B og A + Biotek A.

De næste sider indeholder forskellige opgaver om, hvordan proteinsyntesen foregår. Opgaverne er baseret på tidligere eksamensopgaver i Biologi A, men du kan også bruge opgaverne til at øve dig, selvom du har Bioteknologi A eller Biologi C eller B.

Proteinsyntesen foregår ikke helt på samme måde i eukaryote og prokaryote celler. Derfor er denne guide opdelt i to dele:

  1. Proteinsyntesen i eukaryote celler
  2. Proteinsyntesen i prokaryote celler

I de to delguider finder du en beskrivelse af, hvordan proteinsyntesen finder sted i hver celletype. Til sidst i hver delguide får du eksempler på, hvordan opgaver om proteinsyntesen hos hhv. eukaryote celler og bakterier kan se ud til eksamen. Samtidig viser vi, hvordan opgaverne løses.