Translation

Biologi C, B og A + Biotek A.

Translation: mRNA til protein

Translationen er proteinsyntesens anden del. Translationen oversætter kode i mRNA til protein. mRNA'et dannede cellen under proteinsyntesens første del, transkriptionen. Du kan læse om transkriptionen på foregående side her i kompendiet.

Translationen foregår i cytosolen

Translationen foregår i cellens cytosol (dvs. i væsken inde i cellen). Proteinsyntesens første halvdel, transkriptionen, foregik derimod inde i cellekernen. mRNA bevæger sig derfor ud af cellekernen inden translationen.

Figur 1 viser et overblik over translationens forløb. 

Figur 1. Translationen.

Translationens forløb

Translationen indebærer, at mRNA binder til et ribosom, som er en organel i cellen. Ribosomet aflæser mRNA-strengens basesammensætning, idet mRNA’et bevæger sig igennem ribosomet. Ribosomet opbygger samtidig et protein ud af aminosyrer. Koden i mRNA-strengen bestemmer, hvilke aminosyrer ribosomet binder sammen til protein.

Ribosomet oversætter mRNA til protein fra 5'-enden af mRNA-strengen mod 3'-enden. Koden i mRNA fungerer på den måde, at tre baser i træk koder for en aminosyre. De tre baser kaldes for en triplet eller et codonPå næste side kan du se, hvilke codons på mRNA-strengen der koder for hvilke aminosyrer.

Translationen består af disse...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind