Translation

Biologi C, B og A + Biotek A.

Translation: mRNA til protein

Translationen er proteinsyntesens anden del. Translationen oversætter kode i mRNA til protein. mRNA'et dannede cellen under proteinsyntesens første del, transkriptionen.

Translationen foregår i cytosolen

Translationen foregår i cellens cytosol (dvs. i væsken inde i cellen). Proteinsyntesens første halvdel, transkriptionen, foregik derimod inde i cellekernen. mRNA bevæger sig derfor ud af cellekernen inden translationen.

Figuren viser et overblik over translationens forløb. Klik for at se en stor udgave.

Translationens forløb

Translationen indebærer, at et ribosom binder til mRNA. Ribosomet er en type organel i cellen. Læs mere om ribosomet i vores kompendium om celler.

Ribosomet bevæger sig hen over mRNA-strengen og opbygger samtidig et peptid/protein ud af aminosyrer. Koden i mRNA-strengen bestemmer, hvilke aminosyrer ribosomet binder sammen til protein.

Ribosomet oversætter mRNA til protein fra 5'-enden af mRNA-strengen mod 3'-enden. Koden i mRNA fungerer på den måde, at tre baser i træk koder for en aminosyre. De tre baser kaldes for en triplet eller et codon.

Translationen består af disse trin:

  1. Ribosomet bevæger et codon på mRNA i position til at blive oversat til protein.
  2. Et bestemt tRNA-molekyle kommer hen til ribosomet. tRN
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind