Begreber i Oldtids­kundskab

Dette kompendium indeholder hjælp til begreber i Oldtidskundskab på STX og HF.

Vi giver en kort forklaring på de mest centrale begreber inden for fagets hovedområder: Græsk og romersk filosofi og retorik, litteratur, mytologi og religion, kunst og arkitektur samt historie og samfund.

Du finder også oversigter over de vigtigste personer og stednavne fra antikken, som du kan støde på i faget. Undervejs i kompendiet er der links til uddybende sider om de emner, som begreberne berører.

Du kan bruge kompendiet til at slå ord og begreber op, som du er i tvivl om. Du kan også bruge det til at genopfriske din viden i Oldtidskundskab. Vi anbefaler, at du søger i kompendiet, når du skal finde et begreb.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra kompendiet:

Mythos / Mytos

Fortælling. I idéhistorisk sammenhæng et udtryk for en verdensopfattelse, hvor verden forklares ud fra myter, dvs. fortællinger om gamle dage og heltes og guders handlinger. I løbet af antikken bliver denne måde at forklare verden på overtaget af logos. 

Naturfilosofi / Naturfilosofferne

Den tidligste del af græsk filosofi, som begynder i 600-tallet f.Kr. og varer frem til ca. år 400 f.Kr. Naturfilosofferne ville forklare verden og naturens sammenhænge vha. fornuften og årsagsforklaringer, ikke gennem mytiske fortællinger om guder og helte. På den måde er naturfilosofien det første vigtige skridt i overgangen fra en mytisk til en logisk måde at forklare verden på. Se også logos og mythos. De vigtigste af naturfilosofferne er Thales, Heraklit, og Parmenides, Empedokles og Demokrit.

Nomos

De menneskeskabte love eller vedtægter, som fx gælder i en polis (bystat). 

Patos

I retorikken er patos det at overbevise modtagerne ved at tale til deres følelser.

Platonisme

Den filosofiske retning, der er opkaldt efter Platon, og som indeholder hans tænkning. I platonismen er det centrale en dualistisk skelnen mellem ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i Oldtidskundskab

[14]
Bedømmelser
 • 21-02-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 14-02-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 28-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 17-06-2023
  Givet af 2.g'er på STX