Kunst og arkitektur

Her finder du en kort forklaring på forskellige ord og begreber, som du kan støde på i den del af Oldtidskundskab, der handler om kunst og arkitektur. Fx  skulpturer, vaser og templer. Du kan også læse i Studienets noter til kunst og arkitektur.

Abakus

Et fladt stykke, placeret som det øverste af et søjlehoved (kapitæl) på et tempel. Abakus giver ekstra støtte for templets tag.

Se en illustration
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Akantusblade

Særlig udsmykning på korintiske kapitæler (søjlehoveder). Ligner store blade fra akantus-planten.

Se et eksempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Amfor / Amphora

Græsk vasetype. Høj, slank vase med to hanke og ofte spidse i bunden. Blev især brugt til at opbevare olie, men også som præmier eller gravmæler (mindesmærke over en død).

Se et billede af en amfor
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Amphiprostylos tempel

Dobbelt antetempel med søjler både foran og bagved. (Amphi = på begge sider). Læs mere om græske tempeltyper.

Se en illustration af et amphiprostylos tempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Anatomi

Kroppens fremtoning og sammenhængen mellem kroppens dele, fx på en skulptur. Når forholdet mellem kroppens dele er det rigtige, er det anatomisk korrekt.

Antetempel

Tempeltype, som består af en forhal (pronaos) og et indre rum/selve helligdommen (cella/naos) med to søjler placeret mellem anterne (fremskudte mure) foran pronaos.  Ante = foran på græsk. Deraf templets navn. Læs mere om græske tempeltyper

Se en illustration af et antetempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Arkitrav

Bærende, vandret bjælke over søjlerne i et tempel, placeret over kapitælet og under frisen.

Se en illustration
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Arkaisk smil

Et lille, lidt stift smil, som er meget typisk for skulpturer fra arkaisk tid, dvs. især 500-tallet f.Kr. Læs mere om skulpturer i arkaisk stil

Se et eksempel på arkaisk smil (på en kore)
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Arybal

Græsk vasetype. En lille rund beholder til olie eller parfume.

Se et eksempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Attribut

Genstand (eller dyr), som særligt kendetegner en person, fx Zeus' tordenkile og Herakles' kølle.

Basis

Nederste del af en søjle i et jonisk tempel, lige over stylobatet (øverste del af det fundament, som søjlerne i et tempel står på).

Se en illustration
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Buste

En skulptur, som kun består af hoved og hals (måske også overkrop). Portrætbuster blev meget populære i romersk tid.

Se et billede af en buste
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Cella

Det indre, centrale rum i et tempel, hvor gudestatuen var placeret. På græsk naos, på latin cella.

Se en illustration
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Dipteros tempel / Dipteralt tempel

Enkelt eller dobbelt antetempel med dobbelt søjlerække hele vejen rundt. (Dipteros = to rækker). Læs mere om græske tempeltyper.

Se en illustration af et dipteros tempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Dobbelt antetempel

Tempeltype, som består af pronaos (forhal), cella/naos(centrale helligdom) og opisthodomos (baghal). Læs mere om græske tempeltyper.

Se en illustration af et dobbelt antetempel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Dorisk kapitæl

Søjlehovedet på en dorisk søjle. Er kendetegnet ved at være enkel...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind