Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: AT-bogen
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2015
Sidst opdateret: 03-10-2022
Antal sider: 88

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2015). AT-bogen. Hentet 25. maj 2024 fra https://www.studienet.dk/at-bogen

Litteratur

Adrian Henrik., m.fl. AT-håndbogen. Systime, 2009.

Brønderslev gymnasium og HF-kursus: Grønspættebogen. AT på Brønderslev Gymnasium 2012-2013.

https://www.yumpu.com/da/document/view/18362375/grnspaettebogen-2012-2013-brnderslev-gymnasium-og-hf-kursus

Føge, Peter og Bonnie Hegner. Primus – grundbog og håndbog til almen studieforberedelse, 2009

Jørgensen, Karl-Henrik. ”Almendannelse og elementær videnskabsteori i fagene og i AT”. Gymnasieskolen, Blad-nr.: 20/2009. http://gymnasieskolen.dk/almendannelse-og-element%C3%A6r-videnskabsteori-i-fagene-og-i (dato: 14/01-13)

Larsen, Bjarne Villads. På tværs af samfundsfag-synopsis, mundtlig eksamen og AT. Systime, 2007

Michelsen, Knud. ”AT – med og uden snyd”. Gymnasieskolen, Blad-nr.: 05/2010.

http://gymnasieskolen.dk/med-og-uden-snyd

(dato: 14/01-13)

Undervisningsministeriet: ”Almen studieforberedelse – Stx Undervisningsvejledning”, Juli 2010. 

Undervisningsministeriet, ”Læreplan for Almen Studieforberedelse”,  Bekendtgørelse nr. 692 af 23/06/2010, Bilag 9. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647#B9

(dato: 14/01-13)

Undervisningsministeriet: ”AT: 2012” opgaveformulering.