Den induktive metode

Metoden kaldes ofte den empirisk-induktive metode.

Udgangspunktet for den induktive metode er en række observationer eller måleresultater (empiri). Hvis man i disse observationer systematisk ser det samme fænomen (ofte sammenhæng), kan man opstille en hypotese om sammenhængen.

Eksempel i Biologi: En europæisk biolog er i gang med at undersøge nogle forhold omkring svaner. Specielt har han observeret, at: alle de svaner, han har observeret, er hvide.
Derfor opstiller han, ved hjælp af den induktive metode, hypotesen: alle svaner er hvide.

Når man anvender den induktive metode, går man altså fra speci...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind