Den hypotetisk-deduktive metode

Som vi har set af ovenstående, fremsættes hypoteser på baggrund af observationer (systematiske eller usystematiske), formodninger eller gæt.  Men hvordan kan man afprøve en hypotese? Hvis man direkte kan observere noget, der strider imod hypotesen, som i eksemplet med de hvide svaner (vi kan med øjnene se, at der findes sorte), kan man afprøve hypotesen på denne måde. Dette er et specialtilfælde af det man kalder den hypotetisk-deduktive metode.

For at introducere specialtilfældet af den hypotetisk-deduktive metode, vil vi først prøve at overføre den deduktive slutningsmetode til en videnskabelig metode ved at kigge på et e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind