Forskelle mellem AT og SRP

Hvad er sammenhængen mellem AT og SRP? Vi vil her kort prøve at ridse op, hvad AT-eksamen har til fælles med SRP, og hvad der adskiller de to:

  • I SRP skal du selv helt frit vælge et emne, hvorefter din vejleder laver en problemformulering. I AT skal du ud fra en overordnet opgaveformulering vælge et emne/sag og selv lave problemformuleringen. 
  • I SRP bliver du bedømt på en skriftlig opgave, som er lavet ud fra din undersøgelse. I AT bliver du bedømt på en mundtlig eksamen, som omhandler din undersøgelse.
  • I SRP må du gerne arbejde med to fag, der arbejder inden for samme faglige hovedområde. I AT er der krav om, at du skal bruge to forskellige fag og metoder fra to forskellige fagområder.
  • I SRP skal du anvende fagets metoder og teori i praksis, fx ved at lave en analyse, men typisk ikke lave et metodeafsnit, hvor du beskriver metoderne. I AT skal du, udover at anvende fagets metoder og teori, også kunne forklare, hvordan du har anvendt dem, dvs. du fx skal kunne forklare, hvilken type analyse du har lavet.
  • I SRP får du skemafri i en periode til at skrive projektet, i AT skal du hovedsageligt arbejde med projektet sideløbende med den øvrige skolegang.

Der ligger et stort arbejde i et godt SRP-projekt, og det gør der også i et godt afsluttende AT-projekt....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind