Årets AT Emne

I begyndelsen af året - som regel slutningen af januar - præsenterer Undervisningsministeriet et overordnet emne og nogle overordnede problemstillinger for årets AT. Det er inden for det overordnede emne, at du skal skrive din synopsis.

AT emnet 2018: Alternativer - ideer til forandring og fornyelse

Opgave A

Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Du kan få hjælp til at finde dit underemne(sag) i kapitel 1 her

Tidligere års AT emner

Her kan du se, hvad AT emnerne har været de tidligere år:

AT 2017: Menneskets forhold til naturen
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2016: Grænser
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2015: Kommunikation - muligheder og begrænsninger
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2014: Mad og mennesker
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2013: Kampen for det gode liv
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2012: Katastrofen - årsager og konsekvenser
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2011: At være på - muligheder og problemer
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2010: Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2009: Opdagelser, rejser og ny viden
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

AT 2008: Fremtiden - visioner og forudsigelser
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind