Redegørelse for hermeneutik og positivisme i DIO

  • HHX 3. år
  • DIO
  • 10
  • 4
  • 1210
  • PDF

Redegørelse for hermeneutik og positivisme i DIO

Opgaven indeholder en besvarelse om de forskellige videnskabsteorier - primært positivisme og hermeneutik - som er er meget centrale for Det Internationale Område.

Lærers kommentar

God forståelse af begreberne - positivisme og hermeneutik

Opgaverne 2 - 3 - 4 - god sammenhæng mellem begrebsanvendelse og kontekst.

Din problemformulering er ikke så skarp - den kan besvares med et nej/ja

God besvarelse af opgaven om kvalitativ/kvantitative metoder - dog savner jeg en uddybning af fordele/ulemper ved at bruge metoderne.

Velstruktureret opgave

Indhold

1. Først skal du redegøre for de to videnskabsteoretiske retninger: positivisme og hermeneutik. Dernæst skal du gøre rede for metoderne, der bruges indenfor de to retninger, nemlig den kvantitative metode og den kvalitative metode.
2. Diskuter og vurder, hvilken videnskabsteoretisk retning og metode Jared Diamond bruger i dokumentaren "Våben, hvede og stål" ("Guns, Germs and Steel"). Giv konkrete eksempler fra udsendelsen.
3. Digtet ”The White Man's Burden” af Kipling fortæller om imperialismen (ligesom filmen ”Våben, hvede og stål”).
4. Dokumentarfilmen ”Derfor sulter de i Malawi” undersøger fattigdomsproblemet i landet i et globaliseringsperspektiv. Diskuter og vurder den videnskabsteoretiske retning og faglige metode, som filmholdet benytter. Inddrag eksempler fra filmen i denne vurdering.
5. Herefter skal du finde et hoved-spørgsmål/en problemstilling fra materialet om fattigdom i Storbritannien.
6. Du skal nu reflektere over, hvordan du kan besvare dette hovedspørgsmål

Uddrag

Positivisme er den første af de to videnskabsteoretiske retninger. Noget af det mest centrale ved positivisme er at det er målbart. Det er desuden objektivt og ikke bygget på en subjektiv mening eksempelvis. Derimod kan det være baseret på eksperimenter hvor man herigennem forsøger at danne forklaringer. Det er meget vigtigt at subjektive vurderinger bliver tilsidesat, men at man i stedet gennem troværdige og objektive kilder danner et indblik i fortiden... Køb adgang for at læse mere

Redegørelse for hermeneutik og positivisme i DIO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.