Vietnamkrigen AT synopsis

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1603
 • PDF

Vietnamkrigen AT synopsis

Opgaven indeholder en synopsis med fagkombination historie/samfundsfag. Fokuset er medierne under Vietnamkrigen og en udvidende perspektivering til andre krige for at få et billede af den historiske udvikling af medietaktik under krige.

Problemformulering
Hvordan kan Vietnam-krigen forstås som et vendepunkt i forhold til mediedækningen af krige?

Problemstillinger
1. Hvilken rolle havde medierne i krigssammenhænge før Vietnam-krigen?
2. Hvordan hænger mediernes fremstilling af en krig sammen med den teknologiske udvikling?
3. Hvordan hænger mediernes fremstilling af en krig sammen med krigens årsager, krigens forløb og den nationale identitet?
4. Hvordan påvirkede medierne den amerikanske befolknings holdning samt de politiske beslutninger under Vietnam-krigen?
5. Hvilke konsekvenser har mediedækningen af Vietnam-krigen haft for eftertidens medietaktik i forhold til mediedækningen af krige?
6. Hvilke demokratiske problemer er der forbundet med den ændrede mediedækning af krige i vore dage?

Lærers kommentar

En kommentar til synopsen var, at der måske var en problemstilling for meget.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Materialer
Metoder og teorier
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Af samfundsfaglige metoder og teorier, har vi først og fremmest gennemgående brugt medieteori med fokus på, hvordan medier, krig, regering og befolkning spiller sammen. Til besvarelse af problemstilling 3 har vi i forhold til den nationale identitet desuden brugt teori om international politik. Disse baggrundsteorier betyder desuden at vores fremgangsmåde hovedsageligt har været deduktiv. Afvigelser fra teorien har vi selvfølgelig diskuteret og herudfra kigget på teoriernes begrænsninger... Køb adgang for at læse mere

Vietnamkrigen AT synopsis

[9]
Bedømmelser
 • 05-05-2011
  En rigtig god opgave, som jeg fandt meget nyttig. særligt henvisninger til andre kilder på området var meget hjælpsom for mig.
 • 09-03-2012
  God opgave om vietnamkrigen
 • 30-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  GOD OPGAVE PROBLEMFORMULERING HJALP MEGET
 • 20-02-2014
  ............................................