SSO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund med fokus på reality-shows

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag B)
  • 10
  • 17
  • 5565
  • PDF

SSO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund med fokus på reality-shows

Opgaven handler om identitetsdannelsen i det senmoderne samfund med fokus på reality-shows og individets selvrealiseringsbehov.

For at belyse hvordan individets identitetsdannelse påvirkes af de forskellige samfundsfaktorer, redegøres der for de tre samfundstyper og socialiseringsprocessen.
Her er der i høj grad lagt vægt på nutidens ungdom, hvilket er meget centralt, idet at skulle give et muligt fremtidsperspektiv. Samtidig vil der blive givet et billede af ungdommens sociale karakter, ved brug af narcissismebegrebet.
For at belyse min fokusering i opgaven, har jeg redegjort forskellige teorier, diskuteret og analyseret. Her har jeg blandt andet valgt Anthony Giddens, Axel Honneth, Alain de Botton og Thomas Ziehe.

Hvis du gerne vil vide mere om det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse vores kompendium om samfundstypen.

Lærers kommentar

Rigtig fin opgave, med gode udvalgte teorier/teoretikere.
Hvis strukturen i opgaven havde været anderledes, havde jeg fået en bedre karakter.

Indhold

- Indledning
- Definition af identitet
- Samfundet gennem tiderne
- Uddybning af senmodernitet
- Socialiseringsbegrebet
- Socialiseringen i det senmoderne samfund
- Narcissistisk socialkarakter
- Den unge generation
- Talentshows og realityprogrammers popularitet
- Individet i fremtiden
- Konklusion
- English summary
- Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Senmodernitetens påvirkning på unges identitetsdannelse er udefinerbar. Da karriere, sociale medier, idealer, kærlighed og arv er blot en brøkdel af de forskellige faktorer, som præger individets identitet. For at indkredse dette, har jeg valgt at sætte fokus på især mediers påvirkning, i form af reality og talentshows. Heri er der sat afsæt i individets selvrealiseringsbehov, da dette er meget væsentligt i senmodernitet. Individets ændringer for behov anskueliggøres, ved indsættelse af den samfundsrelevante model, Maslows behovspyramide.
For at belyse hvordan individets identitetsdannelse påvirkes af de forskellige samfundsfaktorer, redegøres der for de tre samfundstyper. Dette er med til at give overblik over sammenspillet mellem samfund og individ.. Et uundværligt begreb for forståelse af dette, er socialiseringsprocessen, som der vil blive uddybet. Her er der i høj grad lagt vægt på nutidens ungdom, hvilket er meget centralt, idet at skulle give et muligt fremtidsperspektiv. Samtidig vil der blive givet et billede af ungdommens sociale karakter, ved brug af narcissismebegrebet.
For at belyse min fokusering i opgaven, har jeg redegjort forskellige teorier, diskuteret og analyseret. Her har jeg blandt andet valgt Anthony Giddens, Axel Honneth, Alain de Botton og Thomas Ziehe. Da der findes et hav af teoretikere, har det været en længere proces, at skulle finde frem til disse. Grundet opgavens begrænsede omfang, er deres teorier minimeret væsentligt, da de er mere avanceret end som så.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at opgaven udelukkende kun tager udgangspunkt i den vestlige verden... Køb adgang for at læse mere

SSO om identitetsdannelse i det senmoderne samfund med fokus på reality-shows

[1]
Bedømmelser
  • 24-08-2013
    God opgave, men lidt få mangler.