Individets udvikling gennem det traditionelle - senmoderne samfund

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag B)
 • 10
 • 22
 • 6749
 • PDF

Individets udvikling gennem det traditionelle - senmoderne samfund

SSO i Samfundsfag B om individets udvikling gennem det traditionelle - det senmoderne samfund.

Uddrag af indledning:
"I denne opgave har jeg beskæftiget mig med begrebet identitet, på baggrund af den samfundsmæssige udvikling. Derfor vil jeg redegøre, for hvad identitet er og hvad det betyder i en større samfundsmæssig sammenhæng. Udover det vil jeg komme med en redegørelse af begrebet Socialisering, da det har en kæmpe betydning på samfundets ramme. Derefter vil jeg komme med en kort redegørelse af de 3 samfundstyper, som identiteten har udviklet sig i: Det traditionelle/bonde samfund, industrisamfundet, samt det sen-moderne og det postmoderne samfund, med vægten på det sen-moderne samfund. Derudover vil jeg diskutere hvorledes begrebet identitet har udviklet sig i det postmoderne samfund samt overveje hvordan identitetsbegrebet vil udvikle sig fremover i en globaliseret verden. ..."

Indhold

Indledning 1
Resume på engelsk 2
Begrebet Identitet 2
Begrebet Socialisering 4
Redegørelse af de 3 samfundstyper 5
Giddens og Baumans
teorier 7
Diskussionen om ligheder/forskelle af Giddens og Bauman 10
Ungesidentitetsdannelse 12
Mediets præg på de unges identitet
dannelse 13
Identitetsbegrebet fremtid 14
Konklusion 16
Bilag 18
Litteraturliste 20

Uddrag

Jeg har valgt at bruge Anthony Giddens og Zygmunt Bauman til grund for mit studie, da disse to sociologer er anerkendt som nogle af de førende inden for samfundsudvikling. Der mener jeg at deres teorier kan belyse i hver deres diskurs, de overordnede problemstilling i opgaven. Udover det ovennævnte vil jeg kigge nærmere på hvilken indflydelse medierne har på de unges udvikling, og vil til min analyse inddrage begrebet tertiære socialisering, og diskutere konsekvensen af den. Når jeg nu fokusere på unge i Danmark, har jeg derfor adgang til noget statistisk materiale som jeg vil anvende, analysere og diskutere ud fra samt vedlægge. Som sagt har jeg valgt at fokusere på unges identitetsdannelse, da jeg finder det interessant i forhold til den givne problemformulering at arbejde med et konkret udgangspunkt. Der har været en masse brugbart materiale og dette har ført til, at jeg har afgrænset opgavens overordnede emne væsentligt, og udelade en del detaljer om de enkelte teoretikeres teorier på grund af begrænsningen i opgavens omfang.
Da der i opgaven står, at jeg skal redegøre for begrebet identitet og dens udvikling, lægger jeg således hovedvægten på statistisk materiale og mine teoretikeres teorier. Dette er igen et spørgsmål om prioritering.

Begrebet Identitet
Officiel (formel) identitet. Alle individer har et køn, CPR-nummer og en fødselsdato. Det er den del af vores identitet, som er prædisponeret, og som vi ikke selv har indflydelse på. Den mere uddybende definition på identitet er ikke bare sådan lige at redegøre, da vi her taler om et begreb der strækker sig og kan brede sig i alle mulige vinkler. Identitet anvendes i talesproget om de karaktertræk ved et individ, der tilsammen kendetegner eller definerer personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer begrebet på adskillige måder til 'personlighed' og 'karakter'. Personlig identitet er et fælles begreb som består af fire hovedpunkter:
Jeg-identiteten kaldes også for kerne-identiteten, og er det begreb der rammer tættest på for det enkelte individ, når vi snakker om psyke og velvære. Dvs. det der kommer ... Køb adgang for at læse mere

Individets udvikling gennem det traditionelle - senmoderne samfund

[5]
Bedømmelser
 • 30-11-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Udmærket opgave.....................
 • 21-02-2014
  asdf sdfghj asdfghhgfdeswa gfrd
 • 03-04-2014
  God og brugbar opgave!
 • 13-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig fin opgave, :-D