SSO om narcissisme i det senmoderne Parforhold

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 10
 • 22
 • 7442
 • PDF

SSO om narcissisme i det senmoderne Parforhold

En SSO i Psykologi B, der fokuserer på det senmoderne parforhold og den narcissistiske kollusion - som beskrevet af Jurg Willies teori fra 1975.

Opgavens problemstilling refererer til spørgsmålet:
"Er det senmoderne parforhold narcissistisk"?

Du kan læse mere om det rene forhold i vores kompendium om Giddens. Hvis du gerne vil vide mere om det senmoderne samfund, så har vi også et kompendium om det.

Lærers kommentar

Savner en smule større diskussion, men overall fejlfri.

Elevens kommentar

Som nævnt ovenfor. Udover dette, ville jeg nok have gået i dybden med perspektiveringsdelen.

Indhold

Abstract: 2
Indledning: 3
Redegørelse af begrebet narcissisme: 4
Narkissos-myten: 4
Den narcissistiske udvikling jf. Freud: 4
Kollusionsteorien 6
Teorien: 6
Forelskelsen: 6
Parforholdet: 7
Selvvalgt Case 9
Præsentation af selvvalgt case: ”Jeg er vokset op på en gård i Jylland” 9
Analyse af selvvalgt case: 10
Diskussion: 14
Anthony Giddens teori om det senmoderne menneske: 15
Anthony Giddens teori om det rene parforhold: 18
Konklusion: 20
Perspektivering: 20
Kritik af den psykodynamiske skole: 20
Neuropsykologi: 21
Litteratur Liste 21
Bilag 1: Jeg voksede op på en gård i Jylland
BILAG 2: METROXPRESS –

Uddrag

Indledning:
Med denne opgave foretager jeg en narcissistisk handling.
Opgavens indhold er formuleret med flotte ord og vendinger der kan forekomme ukendte for mange. Narcissisme, kollusion, projicering, containment; alle sammen ord der for mange kan virke helt uforståelige, men som alligevel er en del af manges hverdag.
Sådan er den kultur, der gør sig gældende i det senmoderne samfund: Oftest præget af uforståelige tendenser og sammenhænge der sjældent giver mening.
Selvrealisering, valgfrihed og ytringsfrihed udgør alle en del af senmodernitetens velfærdssamfund. Alligevel stiger behovet for anerkendelse, der meldes om flere sygemeldte med et urealistisk højt stressniveau og depression.
Dialogen på tværs af den trefoldige påvirkning: individ, parforhold og kultur sender tvetydige budskaber ud.
Hvad er overflade og hvad er realitet? Er vi styret af kulturelle idealer eller biologiske drifter?
Er idealet om kærlighed i den senmoderne kultur et narcissistisk produkt?
Formålet med opgaven er ikke at danne en deterministisk konklusion. Derimod er mit mål at nå til en vurdering af den narcissistiske tilstand hos det senmoderne parforhold

For at nå til en vurdering af spørgsmålet "Er det senmoderne parforhold præget af narcissisme", vil jeg indledningsvis redegøre for begrebet "narcissisme". Som forklaringsmodel vil jeg kort inddrage "Narkissos-myten" som grundlag for begrebet, Sigmund Freuds psykodynamiske teorier om de narcissistiske udviklings processer, samt Jürg Willis psykodynamiske "kollusionsteori" til uddybelse af den narcissistiske kollusion og de fallisk-ekshibitionistiske narcissistiske tendenser.
Redegørelsen vil ligge op til analyse gennemgangen af en selvvalgt case, hvor teorierne fra forrige afsnit benyttes. Efterfølgende vil problemformuleringen blive diskuteret med udgangspunkt i Anthony Giddens' socialpsykologiske teorier. Den selvvalgte case og de senmoderne forhold anno 2010 vil blive inddraget.
Afslutningsvis vil min personlige konklusion blive inddraget... Køb adgang for at læse mere

SSO om narcissisme i det senmoderne Parforhold

[2]
Bedømmelser
 • 06-12-2011
  En meget fin opgave, med god struktur, og indeholder en god faglighed
 • 22-06-2012
  Givet af 1.g'er på STX
  dårlig opgave, passer ikke til overskriften

Materialer relateret til SSO om narcissisme i det senmoderne Parforhold.