SSO: Scientologys syn på individet i det senmoderne samfund | Religion B

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 7
  • 21
  • 5850
  • PDF

SSO: Scientologys syn på individet i det senmoderne samfund | Religion B

Dette er en Større Skriftlig Opgave (SSO) skrevet i Religion B, som handler om scientologys syn på individet i det senmoderne samfund. Opgaven inddrager blandt andet sociologen Zygmunt Bauman.

Opgaveformulering
- En redegørelse for hvad der påvirker individets identitetsdannelse i det senmoderne.
- En analyse af, hvad Scientology kan tilbyde individet i det senmoderne samfund.
- En diskussion af hvad L. Ron Hubbard mener, der kendetegner det senmoderne samfund.

aHvis du gerne vil have hjælp til at forstå det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse vores kompendium om denne samfundstype.

Indhold

Indledning
En redegørelse for religionen Scientology
- Hvad er Scientology?
- Hvem er Lafayette Ron Hubbard?
- Hvad er dianetik?
En redegørelse af hvad der påvirker individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
- Begrebet identitetsdannelse
- Adskillelse af tid og rum
- Udlejring af sociale relationer
- Øget refleksivitet ved det senmoderne individ
- Zygmunt Baumans teori om det atomiserede individ
En analyse af, hvad Scientology kan tilbyde individet i det senmoderne samfund
L- ife Orientation Course
- En religionsfænomenologisk overgangsritualanalyse med afsæt A. Van Genneps teori (bilag 1: billede af broen)
- - Initialfasen
- - Liminalfasen
- - Finalfasen
- WISE – World Institute of Scientology Enterprises
- En diskurs- og komparativ analyse af Scientologys frivillige hjælperes- og Røde Kors hjælpearbejde vha. webside
- - Scientologys frivillige hjælpere (se bilag 2)
- - Røde Kors' frivillige hjælpere (se bilag 3)
- Komparation
Diskussion af hvad L. Ron Hubbard mener, der kendetegner det senmoderne samfund.
Konklusion
Kildehenvisning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Scientology er en forholdsvis ny religion, der i medierne har været meget kritik omkring. Lafayette Ron Hubbard, der er stifteren, udviklede sine ideer omkring indholdet i Scientology ved, at have oplevet en masse ting. Ved at rejse rundt i verden og søge efter menneskets fællesnævner, altså noget alle har til fælles opdagede L. Ron Hubbard, at den ting der kunne samle alle mennesker, var ordet ''OVERLEVELSE''. Ud fra dette begreb bygger han sine grundprincipper og tanker. Indledningsvist vil der blive grundigt redegjort for de centrale aspekter ved religionen Scientology, L. Ron Hubbard og hans studier. Herefter følger en redegørelse for begrebet identitetsdannelse med inddragelse af Anthony Giddens begrebsapparat omkring identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Derudover vil Zygmunt Baumans teori om det atomiserede individ desuden blive inddraget i analyse. Dernæst vil der kort blive redegjort for Scientologys såkaldte: ''Life Orientation Curse'' og de 8 dynamikker, efterfulgt af en religionsfænomenologisk overgangsritualanalyse med afsæt i Arnold Van Genneps teori herom. Herefter følger en kort redegørelse og dernæst analyse af WISE – World Institute of Scientology Enterprises.
Herefter vil der blive foretaget en komparativ diskursanalyse af henholdsvis Scientologys volunteer ministers katastrofeside og Røde Kors' frivillige nødhjælperes katastrofeside. Afslutningsvist vil der blive foretaget en diskussion af Lafayette Ron Hubbards mening om kendetegnene ved det senmoderne samfund.

En redegørelse for religionen Scientology:

Hvad er Scientology?

Scientology er en religion, som er stiftet af Lafayette Ronald Hubbard. Denne religiøse filosofi fokuserer på studiet af ånden. Scientology kom frem i 1950'erne og har i dag 8 millioner aktive medlemmer på verdensplan. Scientology er en sammentrækning af det latinske ord scio (at vide) og det græske ord logos (studiet af) og ordet Scientology betyder at man ved, eller hvordan man ved. Scientology leder til en fuldkommen forståelse af individets sande åndelige natur samt ens forhold til sig selv, familien, grupper, Menneskeheden, alle former for liv, det materielle univers, det åndelige univers og Det Højeste Væsen. Scientology tager udgangspunkt i, at mennesket ikke er ondt fra fødslen -at alle individer er gode... Køb adgang for at læse mere

SSO: Scientologys syn på individet i det senmoderne samfund | Religion B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.