SRO - Kemi/matematik: mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktion mellem thiosulfat og syre

 • STX 2.g
 • SRO (Kemi A, Matematik A)
 • 10
 • 16
 • 2721
 • PDF

SRO - Kemi/matematik: mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktion mellem thiosulfat og syre

Forfatterkommentar:
"Dette er en opgave omhandlende reaktionshastighed i fagene kemi og matematik. Opgaven fik 10, men manglede en lille smule teori omkring reaktionsorden, ellers en ganske glimrende opgave."

Du kan læse mere om reaktionshastighed i vores kompendium om emnet.

Opgaveformulering:
Ud fra reaktionen mellem thiosulfat og syre skal vi undersøge reaktionshastighedens afhængighed af temperatur og koncentration. Vi skal med udgangspunkt i forsøgsresultaterne opstille og diskutere mulige matematiske modeller. Besvarelsen skal desuden indeholde en beskrivelse af teorien angående kemisk reaktionshastighed.

Uddrag

Forsøgsgang (undersøgelse af reaktionens temperaturafhængighed):
Vi udførte i alt 4 forsøg. Ved hvert forsøg tappes 20,0 Ml 0,10 M Na2S2O3 (thiosulfatopløsningen) i bægerglasset med det sorte kryds og 20,0 mL 1,0 M HCl i et stort reagensglas. Bægerglasset og reagensglasset anbringes i et stort bægerglas med vand. Ved de 4 forsøg varieres vandets temperatur jævnt i intervallet ca. 5oc til ca. 50oc.
Når reagenserne i det lille bægerglas og reagensglasset har stået i det store glas i nogle minutter (sådan at de nogenlunde har samme temperatur), hældes indholdet fra reagensglasset over i det lille bægerglas med kryds i bunden. Med stopuret bestemmes reaktionstiden, mens det lille bægerglas holdes neddyppet. Reaktionstiden Δt er den tid der går indtil der er udfældet så meget svovl at krydset ikke længere kan ses. Straks efter målte vi opløsningens temperatur. Resultaterne indførte vi i vores skema. Herefter gjorde vi det samme 3 gange mere... Køb adgang for at læse mere

SRO - Kemi/matematik: mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktion mellem thiosulfat og syre

[11]
Bedømmelser
 • 21-04-2012
  hjalp mig virkelig til min sro, for jeg var forvirret over hvad jeg hele præcis skulle skrive.
 • 06-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig fin opgave som gav god forståelse i forhold til at lave en SRO opgave i kemi/matematik
 • 28-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god hjælp til hvis man sidder fast i sin SRO
 • 01-04-2014
  Fin opgave - gav inspiration til SRO