SRO om Reaktionshastigheder i Matematik og Kemi i forbindelse med reaktion med brom og bromat

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 27
 • 4467
 • Word2003

SRO om Reaktionshastigheder i Matematik og Kemi i forbindelse med reaktion med brom og bromat

SRO i Kemi A og Matematik A om reaktionshastigheder

Du kan læse mere om reaktionshastighed i vores kompendium om emnet.

Problemformulering
a) Gør rede for begreberne hastighed/væksthastighed og acceleration i matematik.
b) Gør rede for hvordan man foretager grafisk/numerisk differentiation
c) Der skal laves en grafisk præsentation af [Br2] som funktion af tiden.
d) Ud fra måledata skal du beregne hastigheden for dannelse af Br2 i hele reaktionsforløbet. Kommenter reaktionshastigheden.
e) Der skal laves beregning af [BrO3-] ud fra reaktionsskema og den fundne [Br2].
f) Der skal laves en grafisk præsentation af [BrO3-] som funktion af tiden. Undersøg om [BrO3-] som funktion af tiden kan beskrives ved en velkendt matematisk model (lineær model, eksponentiel model, potens model eller måske et polynomium) Bestem, om muligt, ved regression en forskrift for denne funktion, og kommenter resultatet
g) Beregn hastigheden, hvormed [BrO3-] ændres. Sammenlign tre forskellige metoder:
1. Hastigheden beregnet som tangent til koncentrationskurven
2. Hastigheden beregnet ved numerisk differentiation (vurder selv tidsintervallet)
3. Hastigheden beregnet ud fra en tendensligning
h) Den fundne hastighed afbildes som funktion af [BrO3-]n og reaktionens orden bestemmes.
i) Undersøg om der er en lineær sammenhæng mellem ln([BrO3-]) og tiden. Hvis det er tilfældet kaldes reaktionen en ”1. ordens reaktion”.
j) Kommenter resultatet fra punkt h) i sammenligning med konklusionen fra punkt i)

Studienets kommentar

Abstract mangler

Indhold

Opgaveformulering….………………………………………………………………………….….s. 3
Indledning……………………………………………………………………………………...… s. 5
Resume på eng…………………………………………………………………………………..…s. 5
Væksthastighed og hastighed………………………………………………………………………s. 5
Acceleration………………………………………………………………………………………..s. 6
Numerisk differentiation…………………………………………………………………………...s. 6
Grafisk differentiation……………………………………………………………………………...s. 7
Reaktionshastigheder – teori……………………………………………………………………….s. 8
Resultater…………………………………………………………………………………………..s. 8
Hastighed hvormed [BrO3-] ændres………………………………………………………………s. 12
Tangenter…………………………………………………………………………...s. 12
Numerisk differentiation…………………………………………………………...s. 14
Tendensligning……………………………………………………………………..s. 15
ln([BrO3-])………………………………………………………………………………………...s. 17
Konklusion………………………………………………………………………………………..s. 18
Litteraturliste……………………………………………………………………………………...s. 19
Bilag………………………………………………………………………………………………s. 20

Uddrag

Reaktionshastigheder
Indledning
Der forløber hele tiden uendelig mange reaktioner her på jorden. For eksempel kan fødevarer ikke holde sig i uendelig lang tid. Der må altså ske en reaktion hvormed fødevaren bliver dårlig. Hastigheden for hvor hurtig det fordærves er umiddelbart langsom, men der findes andre reaktioner hvor det går hurtigere som fx ved afbrænding af halm, træ osv. Jeg vil her se på tre metoder til at bestemme reaktionshastigheder med. Tangent-metoden, numerisk differentiation og tendensligning. Her laves beregningerne over reaktion mellem BrO3- og Br2.

Væksthastighed og hastighed
Væksthastighed spiller en central rolle i en lang række problemstillinger. Væksthastighed er når en 'ting' formerer sig mere og mere jo længere tid der går. Der bliver mere af det. Her kan vi bruge differentialregning til af få en bedre indsigt i væksthastigheden. For en funktion f(t), hvor t betegner tiden, kaldes f '(t0) væksthastigheden til tidspunktet t0. Vi kan bruge eksemplet med antal bakterier som vokser med tiden. Hvis man differentierer funktionen vil man i et tilfældigt punkt på grafen kunne bestemme væksthastigheden. Det vil sige at man efter fx præcis 4 minutter kan udregne hvor hurtigt bakterierne formerer sig.

Når det er tale om en bevægelse (fx en der kører i bil) bruger man begrebet hastighed. Hastighed er ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Reaktionshastigheder i Matematik og Kemi i forbindelse med reaktion med brom og bromat

[2]
Bedømmelser
 • 08-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  god inspiration til at komme i gang med sin egen sro
 • 31-05-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Godt opgave :D Med en masse brugbare ting