SRO om Mindste kvadraters metode i Matematik og Kemi

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 10
 • 10
 • 1744
 • PDF

SRO om Mindste kvadraters metode i Matematik og Kemi

SRO i Kemi B og Matematik A om mindste kvadraters metode.

Opgaveformulering
Jeg vil på de følgende side redegøre for mindste kvadraters metode, og ved hjælp af mindste kvadraters metode, vil jeg foretage regressionsanalyse af mine data som jeg har fået ud fra mine kemiske forsøg. Derved vil jeg vise at regression ikke bare er en knap på lommeregneren, men faktisk er noget man kan bruge i praksis.

Studienets kommentar

Litteraturliste og bilag er ikke inkluderet. Generelt en mindre god beskrivelse af kemiforsøgene

Indhold

Side 1 Indledning
Side 1 Regression & mindste kvadraters metode
Side 2 Udledning af mindste kvadraters metode
Side 3 Kobberindhold i en 50-øre
Side 4 Databehandling af kobberindhold i en 50-øre
Side 5 Opløselighedsdiagram for kaliumchlorat
Side 6 Samlet konklusion og underskrift

Uddrag

Regression & Mindste Kvadraters Metode
Regression kan bruges til at finde en sammenhæng mellem en afhængig variabel i vores tilfælde a, og én eller flere uafhængige variable. Når man bruger regression prøver man at finde en sammenhæng mellem de forskellige data og den model som er bedst tilnærmet. Dette gøres vha. r, som er kvadratet af korrelationskoefficienten. Prøver man forskellige typer regressioner (fx eksponentiel, lineær) på dataene, kan der udregnes r1 som er mindste kvadraters metode. Er r tæt ved 1, har man måske den mest præcise graf og resultat. Man kan desværre komme ud for, at r er tæt på 1, uden at punkterne nødvendigvis ligger pænt på en ret linje, så man skal altid have en graf at kigge efter på.
Regression er en matematisk model, der bruges til at beskrive talmateriale. Under regression hører lineær- eksponentiel- og potensregression. Regression bruges til at bestemme den bedste rette linje for nogle punkter. Regression betyder at gå tilbage, eller bare tilbagegang, dvs. tilbageskrivning, men bruges også til at fremskrive bl.a. når man finder en forskrift.
Lineær regression er en slags model til ”den bedste rette linje”, og metoden hertil kaldes mindste kvadraters metode. Mindste kvadraters metode siger at summen af kvadraterne på de lodrette afstande skal være så lille som muligt. Ud fra dette kan man finde den lodrette afstand mellem punkt, ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Mindste kvadraters metode i Matematik og Kemi

[9]
Bedømmelser
 • 23-01-2012
  fin opgave, dog skulle det nok nævnes at det er de mindste kvadraters metode for y=ax og ikke y=ax+b og det derfor ikke er en funktion for en ligning med to ubekendte citere opgaven: "Skulle man udregne dette for en almindelig lineær funktion ax +b ville det være sværere da man har to ubekendte a og b. Man ville derfor skulle udregne dem hvor for sig." men samlet en fin opgave med en masse nyttig information.
 • 06-04-2015
  Denne er ikke særlig tydelig i forhold til beskrivelser, men eller fin inspirations kilde.
 • 24-04-2016
  Det er en fint opgave
 • 04-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Ikke helt det jeg søgte