SRO om mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktionshastighed

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 10
 • 19
 • 4301
 • PDF

SRO om mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktionshastighed

SRO i Matematik A og Kemi B om reaktionshastighed.

Du kan læse mere om reaktionshastighed i vores kompendium om emnet.

Lærers kommentar

Lav en bedre indholdsfortegnelse, og flere fodnoter!

Indhold

Indledning 1
Reaktionshastighed 2
Undersøgelse af temperaturafhængighed/Forsøg 1. 4
Undersøgelse af reaktionens koncentrationsafhængighed/Forsøg 2. 5
Resultatbehandling 5
Opgave 1. 5
Opgave 2. 6
Mindste kvadraters metode 6
Eftervisning af mindste kvadraters metode 7
Eksempel på udregning af a og b, ved hjælp af mindste kvadraters metode 8
Matematiske modeller 9
Opgave 3 10
Opgave 4 11
Opgave 5 11
Opgave 6 12
Opgave 7 13
Ekstra-opgaver 14
Opgave A 14
Opgave B 16
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning:
I følgende opgave benyttes den empiriske metode til at erfare viden baseret på eksperimenter og undersøgelser omkring reaktionshastighed. Når der blandes to stoffer, vil der ske en reaktion, såfremt at molekylernes energi tilsammen er stæk nok til at overvinde aktiveringsenergien. En sådan reaktion kan forgå mellem flere forskellige reaktanter, og i denne opgave er der taget udgangspunkt i reaktionen mellem thiosulfat og syre. Hvordan forløber denne reaktion? - og hvordan opstilles en model, der beskriver sammenhængen mellem reaktanterne? Svarene på disse spørgsmål, findes på næste side.

Reaktionshastighed
Kemiske reaktioner forløber forskellige og med forskellige hastigheder. Definitionen på en reaktions hastighed kan beskrives ved :
v= (∆[A])/∆t
Definitionen ovenover beskriver, at koncentrationen af stoffet A formindskes pr. tids enhed.
En kemisk reaktion kunne eksempelvis se ud på følgende måde:
A+2BC+D
A & B kaldes reaktanter og det er disse stoffer, der reagerer med hinanden og danner et nyt stof, altså et produkt. I det der sker en reaktion som denne, formindskes koncentrationen af A og B imens koncentrationen af C & D bliver større. Reaktionshastigheden afhænger altså af reaktanternes koncentrationer. En reaktion som denne kan beskrives som nedgangen i stofmængdekoncentration af en ... Køb adgang for at læse mere

SRO om mindste kvadraters metode i forbindelse med reaktionshastighed

[8]
Bedømmelser
 • 07-05-2011
  Fint afsnit om kollisionsteori. De forskellige former for indflydelse på reaktionshastigheden kunne dog godt uddybes. Fx koncentration, temp. osv.
 • 09-05-2012
  Rigtig god opgave. Specielt første del med selve reaktionshastighed er virkelig godt beskrevet!
 • 01-04-2014
  God inspirationskilde til SRO
 • 18-03-2012
  Fin opgave, god inspiration