SRO om elektrokemi og mindste kvadraters metode

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 7
 • 15
 • 2341
 • PDF

SRO om elektrokemi og mindste kvadraters metode

SRO i Kemi A og Matematik A om elektrokemi. Opgaven vil forsøge at eftervise Nernst lov. Undervejs vil der også blive gjort rede for mindste kvadraters metode.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for elektrodepotentialer, elektrodeligevægte og cellediagrammer. Dernæst vil jeg inddrage Nernst lov hvor jeg vil inddrage en eksperimentel analyse, med to halvceller der indeholder forskellige metaller og hvor de indeholder de samme metaller men dog med forskellige opløsnings koncentrationer. Til sidst vil g gå ind og bekræfte Nernst lov, hvorefter jeg vil give en redegørelse for mindste kvadraters metode.

Indhold

Indledning side 3

Problemformulering side 3

Elektrokemi
- Elektrodepotentialer side 4
- Elektrodeligevægte side 4-5
- Cellediagrammer side 5-6

Nernst lov
- Loven side 7-8
- Eksperimentel analyse side 8
- Bekræftelse af Nernst lov side 9

Mindste kvadraters metode
- Bevis for mindste kvadraters metode side 10-12
- Opgave med mindste kvadraters metoder side 13-14


Konklusion side 14
Noter side 15
Litteraturliste side 16

Uddrag

Indledning
I denne studie retnings opgave (SRO) har jeg det overordnede emne elektrokemi, hvor både kemi og matematik har del i processen. I henhold til kemi vil jeg give en indføring i elektrokemi som helhed, hvor jeg blandt andet vil redegøre for elektrodepotentialer, elektrodeligevægte og cellediagrammer, dernæst vil jeg inddrage Nernst lov, hvor en eksperimentel analyse vil blive inddraget, i denne analyse vil jeg blandt andet beskæftige mig med to halvceller der indeholder forskellige metaller, dels hvor de indeholder samme metal men med forskellige opløsnings koncentrationer, til sidst vil jeg gå ind og bekræfte Nernst lov i forhold til det undersøgte materiale, hvor jeg samtidigt vil give en redegørelse for mindste kvadraters metode.

Elektrodepotentialer
Hvis vi kigger på elektrodepotentialer, ved vi til at starte med at hvilespændingen U0 er potentialforskellen mellem cellens poler, når denne ikke giver strøm, hvis vi inddrager Daniell-elementet, kan vi fortsætte:
U0 = ecu - eZn
ecu og eZn betegner kobberstangens og zinkstangens potentialspænding når cellen ikke afgiver strøm. Disse potentialer kaldes som sagt elektroedepotentialer.
Vi kan gå om bag vores kemi bog 3 og se de forskellige standand-elektrodepotentialer og findes både Kobber og Zink, nu kan vi gå ind og se på spændingsforskellen mellem disse som betegnes U0
U0 = eh – ev = eCu – eZn = 0,34V – ( - 0,76V) = 1,10V (dette er vores spændingsforskel)

Elektrodeligevægte
Når man snakker om elektrodeligevægte kan vi give et konkret eksempel hvorved dette bliver mere overskueligt. Vi kan kigge på forholdene ved kobberstangen, når denne anbringes i en opløsning af CuSO4, så begynder kobberatomer fra kobberstangen stille at vandre ud i opløsningen som kobberioner, samtidigt med at de efterlader to elektroner i stangen... Køb adgang for at læse mere

SRO om elektrokemi og mindste kvadraters metode

[2]
Bedømmelser
 • 10-12-2013
  Lidt underlig under mindste kvadraters metode. der mangler tegn på min, der mangler blandt andet sumtegn. Men ellers god nok
 • 01-02-2012
  god og detaljeret opgave :-D