SRO - Spektrofotometrisk bestemmelse af farvestoffers koncentration ved brug af mindste kvadraters metode

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi C)
 • 10
 • 27
 • 4676
 • PDF

SRO - Spektrofotometrisk bestemmelse af farvestoffers koncentration ved brug af mindste kvadraters metode

Dette er en studieretningsopgave (SRO) om bestemmelse af farvestoffers koncentration lavet i Kemi C og Matematik A.

Indhold

Indledning . s. 3
Metoder s. 3
Besvarelse . s. 4
- Funktioner af 2 variable s. 4
- Forklaring på de partielle afledede s. 4
- Betingelse for, at en funktion af 2 variable har ekstremum s. 5
- Redegørelse for principperne i mindste kvadraters metode til bestemmelse af den bedste rette linje (y=ax+b) gennem et sæt punkter s. 6
- Udledning af formlerne til bestemmelse af a og b . s. 6
- Udregning af et eksempel af den bedste rette linje via de udledte formler, samt en sammenligning med resultat fra Ti-89 s. 8
- Egen udledning af en formel til bestemmelse af bedste rette linje (y=ax+b) som går
gennem origo, med inspiration af metoden ovenfor . s. 10
- Eksempel på den udledte metode s. 11
- Karakteristiske atomgrupper for vandopløselige farvestoffer, ud fra strukturformler s. 12
- Spektrofotometrets opbygning s. 15
- Koncentration ved absorbansmåling s. 16
- Bestemmelse af koncentrationerne af henholdsvis Tartrazin (E102) og Sunset Yellow
(E110) i en givet blanding af farverne s. 18
- Koncentrationen af en blanding af farvestofferne Tartrazin (E102) og Sunset Yellow
(E110), ved brug af testblanding i regneark s. 23
Afslutning/konklusion . s. 25
Litteraturliste s. 27

Uddrag

Indledning:
Denne opgave handler om at bestemme koncentrationer af to forskellige farvestoffer, Tartrazin (E102) og Sunset Yellow (E110), ved brug af mindste kvadraters metode. Jeg vil først forklare lidt teori bag mindste kvadraters metode, herefter vil jeg, gennem et bevis, udlede en formel for mindste kvadraters metode, som skal føres videre til den kemiske del af opgaven. Her er formålet nemlig at bestemme koncentrationerne af farvestofferne i en blanding af farvestofferne, og dette gøres lettest ved at lave en række opløsninger med kendte koncentrationer af hvert farvestof, og afbilde disse opløsningers absorbans som funktion af koncentration i en standardkurve. Ved at lave den bedste rette linje ved brug af mindste kvadraters metode kan man udlede hældninger til hvert af farvestofferne ved to forskellige bølgelængder, og da absorbansen på stofferne med ukendt koncentration er kendt, haves herefter to ligninger med to ubekendte. Til sammenligning med de beregnede koncentrationer af farvestofferne, vil jeg finde deres koncentrationer ved brug af en regnearksfil, hvor man kan identificere farvestoffer og bestemme deres koncentrationer, ved at få en testblandings absorbanskurve til at passe bedst muligt med absorbanskurven for den ukendte blanding. Til sidst vil jeg konkludere på mine resultater, og samarbejdet mellem den matematiske og den kemiske del i opgaven.

Eksperimentelle metoder:
Opgaven er bygget op omkring matematiske og naturvidenskabelige metoder. Hele den matematiske metode, med udledning af formel til bedste rette linje ved hjælp af mindste kvadraters metode, kan kaldes en slags teori, bag den kemiske del af opgaven, hvor den matematiske metode tages i brug i praksis. Den naturvidenskabelige metode kommer til udtryk ved hele teorien bag farvestoffer, som blandt andet viser sig som strukturformler, atomgrupper og vandopløselighed. Måden hvorpå ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Spektrofotometrisk bestemmelse af farvestoffers koncentration ved brug af mindste kvadraters metode

[11]
Bedømmelser
 • 16-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den var rigtig god, jeg kunne finde meget hjælp i den! godt gået
 • 23-01-2012
  utroligt velformuleret og dybdegående opgave kan klart anbefales.
 • 29-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave til inspiration. Har mange fine elementer med.
 • 21-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Grundig opgave - i sær matematikdelen hjalp mig meget.

Materialer relateret til SRO - Spektrofotometrisk bestemmelse af farvestoffers koncentration ved brug af mindste kvadraters metode.