Kejser Neros regeringsperiode

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 11
  • 3642
  • PDF

Kejser Neros regeringsperiode

Historieopgave om Kejser Neros regeringsperiode.

Problemformulering:
Redegørelse:
Hvordan var Neros liv?
Hvordan regerede Nero landet?

Analyse:
Analyser Roms brand ud fra forskellige kilder af Tacitus' Hvilken sandhedsværdi har han?
Hvorfor og hvordan fik Nero så stor magt han fik?

Vurdering:
Hvorfor reagerede han som han gjorde i nogle tilfælde?
Hvordan har han fået så stor magt som han har?
Hvordan bar han sig ad med at ødelægge så meget af Rom og dens befolkning?
Hvori ligger Neros overordnede problem?

Indhold

Neros Liv 4
Moderens magt og Neros regeringstid 6
Roms brand og Kristenforfølgelserne 7
Nero som person og Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Neros liv

I år 37, d. 15. Dec ember kom Nero, først kaldt Lucius Domitius Ahenobarbus, til verden. Indtil da havde romerriget i 2/3 århundrede været under autoritær styreform. Både gennem sin far, Gnæus, og mor, Agrippa, stammer Nero fra Augustus, altså fra kejserdynastiets indstifter. Hans mor lagde ikke tilbage for at bruge lumske metoder til at opnå ting, hun var meget intrigant. Faderen var fra en fornem adelsslægt og de havde gennem længere tid opnået store og prisværdige ting, men de var også kendt for at være grusomme og arrogante. Hans far var upålidelig i pengesager og udover det har han gjort en række forfærdelige ting som, at dræbe en frigiven slave der ikke ville være drikkebroder med ham, at prikke øjet ud på en ridder han kom op at skændes med og som det sidste kørte han med vilje en uskyldig dreng ned med sin vogn. Det siges at Gnæus til hans fødselsdag skulle have sagt, at noget der kom fra ham og hans kone ikke kunne blive andet end afskum og en ulykke for samfundet.

Da Nero blev født, var Neros morbror, Caligula, kommet til magten. Han ærede sine tre søstre, Agrippina (Neros mor), Drusilla og Livilla meget højt. Men i år 39 døde Drusilla, og Caligula mistænkte de to sidste søstre for at stå i ledtog med hinanden mod ham. De blev sendt i eksil. Samme tid med det var Neros far blevet forfærdeligt syg og døde. Det førte til at toårige Nero blev sendt til sin Faster og blev passet der. Dem der opdragede ham her, var to så simple mænd som en barber og en danser . Agrippina og den anden søster kom tilbage fra deres eksil da Claudius kom til magten. Agrippina blev rigtigt gode venner med Claudius og tog straks Nero tilbage da hun kom tilbage fra eksilet, og Nero fik sin fædrene arv tilbage. Nu blev Nero opdraget af to frigivne nemlig Beryllus og Ancetus, og disse to kom til at spille en afgørende rolle i mange af Neros aktioner som kejser... Køb adgang for at læse mere

Kejser Neros regeringsperiode

[1]
Bedømmelser
  • 02-09-2013
    super interessant opgave