[3]

Romerriget

Vores kompendium om Romerriget giver dig en grundig gennemgang af rigets perioder og samfundsforhold i antikken. Du finder også en tidslinje, som giver overblik over vigtige begivenheder og den historiske udvikling. Desuden får du hjælp til udvalgte kilder, og vi har noter med sammendrag af kompendiets indhold.

Romerriget var et enormt rige i antikken, der på toppunktet omkring år 100 e.Kr. strakte sig fra Mellemøsten i sydøst til nutidens England i nordvest. Dets historie forløb over 1000 år eller mere. Det begyndte for alvor med oprettelsen af den romerske republik i 509 f.Kr., og traditionelt siger man, at det sluttede med Det vestromerske riges undergang i 476 e.Kr. Den østlige del af riget bestod dog helt til 1453, men uden byen Rom.

Indhold:

Her kan du læse et uddrag fra Romerrigets historie, afsnittet om den militære succes:

Hvordan kunne Rom, der startede ud som en lille bystat i Italien, ende som Middelhavsverdenens suveræne stormagt i antikken? Og med et af de største riger i verdenshistorien? Hvad skyldtes Romerrigets enorme succes på republikkens tid? Historikere har forskellige bud, og der er formentlig tale om mange samvirkende årsager.

For det første kan vi fremhæve soldaterne og deres egenskaber. De fleste var romerske bønder, og de kæmpede derfor meget konkret for deres families overlevelse og velstand. Det gjorde dem motiverede, modige og loyale over for officererne. Hæren var berømt for soldaternes jerndisciplin, som blev opretholdt vha. meget hårde straffe for at svigte eller gå imod en ordre.

For det andet var romerne ofte i overtal. De kunne godt være i undertal i enkelte slag, men de var i længden i stand til at skaffe flere soldater end modstanderne. Slaver stod for størstedelen af det hårde arbejde i landbruget, og det satte de romerske bønder fri til at gå i krig. Desuden kunne de rekruttere et stort antal soldater fra forbundsfællerne.

For det tredje indsamlede romerne en enorm erfaring og taktisk kunnen, fordi de lå i konstant krig. Det betød, at det romerske samfund blev præget af en krigermentalitet, som i længden muligvis gjorde dem bedre indstillet på krig end fjenderne.

For det fjerde fungerede deres berømte “del og hersk-taktik” ofte godt. Den gik ud på at skabe splittelse mellem de forskellige ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Romerriget

[3]
Bedømmelser
 • 15-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX
  jeg syntes at "noterne" er nemme at læse og forstå,
 • 24-04-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 07-03-2024
  Givet af 1.g'er på STX