Jødeforfølgelse i Tyskland - Opgave i Historie

 • STX 3.g
 • Historie A
 • 10
 • 19
 • 6113
 • PDF

Jødeforfølgelse i Tyskland - Opgave i Historie

Opgaven undersøger jødeforfølgelse i Tyskland.

Dette vil jeg gøre ved først at redegøre for de antisemitiske holdninger og strømninger der var i Tyskland fra 1919-1933, med henblik på især den nazistiske raceideologi, og de antisemitiske holdninger der kommer til udtryk i NSDAP's 25-punkts-program og i Hitlers ”Mein Kampf”.

Dernæst vil jeg analysere Hitler – Tysklands politik overfor jøderne 1933-1942, ved at analysere hvordan den antijødiske politik ændrede sig i denne periode. Dette vil jeg gøre ved at redegøre for og analysere de antijødiske restriktioner og love, som langsomt fratog jøderne alle deres rettigheder, samt at se på hvordan udviklingen, der til sidst skulle endnu med en udryddelse, skred frem.

Efterfølgende vil jeg diskutere ”die Endlösung der Judenfrage” ved at undersøge hvordan udformningen og den systematiske udførelse af de europæiske jøder fandt sted, og for alvor kom i gang med Wannsee-konferencen i 1942 frem til krigens afslutning i 1945.

Til slut vil jeg undersøge hvilken rolle Hitler spillede i Endlösung og diskutere hvordan et så frygteligt folkemord på 6 millioner jøder overhovedet har kunnet finde sted.

Indhold

Indledning 3

1. De antisemitiske holdninger i Tyskland 1919-1933 4
NSDAP 4
25-punkts-programmet 5
Nazismens ideologi og racelære 7
Ølstuekuppet – ”Mein Kampf” 7

2. Hitler – Tysklands politik overfor jøderne 1933-1942 9
Jødernes forhold 1933-35 10
Nürnberglovene 1935 11
Krystalnatten 1938 12

3. ”Die Endlösung der Judenfrage” 1942-1945 14
Wannsee-konferencen 1942 14
Koncentrationslejre og udryddelse 15
Hitler og Endlösung 16
Hvordan kunne det ske? 16

Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Efter 1. Verdenskrig blev det tyske kejserrige erstattet af demokrati, og denne nye demokratiske forfatning blev kaldt Weimarrepublikken. Mange tyskere troede på at den tyske hær sagtens kunne have vundet krigen, og at det var regeringen der havde dolket hæren i ryggen ved at have indgået våbenhvilen. Dermed mente befolkningen at den nyetablerede republik var den direkte årsag til tabet af krigen, og at den ligeledes var skyld i arbejdsløsheden, den totalt ødelagte økonomi og hungersnøden som følge af krigen.

For at stormagterne kunne acceptere våbenhvilen måtte Weimarregeringen skrive under på Versaillestraktaten, der fik store konsekvenser for Tyskland. Man var af den fælles opfattelse, at Tyskland var skyld i krigen alene, og derfor skulle betale 132 milliarder guldmark i krigsskadeerstatning. Derudover blev Tysklands grænser indskrænket, og den tyske hær skulle nedrustes. På trods af, at regeringen ikke havde noget andet alternativ end at underskrive Versaillestraktaten, blev den holdt ansvarlig, og mange tyskere så traktaten som uretfærdig og som en ydmygelse af Tyskland... Køb adgang for at læse mere

Jødeforfølgelse i Tyskland - Opgave i Historie

[10]
Bedømmelser
 • 09-08-2016
  Rigtig rigtig god opgave. Den giver meget information omkring optakten til 2. verdenskrig. Jødeforfølgelserne, antisemitisme, Hitlers politik, ledelse, og tro og meget mere.
 • 25-06-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin kronologisk gennemgang, men der mangler korrekturlæsning.
 • 07-02-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god og aflkarende.
 • 08-06-2015
  God opgave som kan bruges