Kulturradikalisme

Kulturradikalismen er en strømning, som voksede sig stor i Danmark i mellemkrigstiden.…

...

Kulturradikalismen ønskede en ny borgerlighed

Betegnelsen "kulturradikalisme" kan oversættes til noget i retning af at arbejde for store forandringer i samfundets eksisterende kultur.

Mellemkrigstidens kulturradikale var især venstreorienterede intellektuelle, dvs. at de fleste i større eller mindre grad orienterede sig imod socialisme eller marxisme

De kulturradikale ønskede et opgør den traditionelle borgerlige kultur, som de mente kun fokuserede på overklassens interesser og var præget af vanetænkning og lukkethed. De kulturradikale delte dog også nogle grundlæggende værdier med de borgerlige og ønskede ikke nødvendigvis en socialistisk revolution. Klassiske borgerlige værdier som stabilitet, familien i centrum og dannelse skulle stadig stå centralt i samfundet ifølge de kulturradikale. Borgerligheden skulle dog gentænkes og fokusere på …

...

Kulturradikalismen har rod i det moderne gennembrud og oplysningstiden

Kulturradikalismen har rod tilbage til det moderne gennembrud i 1870'erne. Litteraturhistorikeren Georg Brandes holdt dengang en række forelæsninger om …

...

Kulturradikalismen har sat sit præg på flere litterære perioder

Kulturradikalismen var en strømning, som satte sit præg på flere litterære perioder, både i mellemkrigstiden og senere. 

I mellemkrigstiden så vi kulturradikale tanker i både den socialrealistiske og modernistiske litteratur. Forfatterne skriver forskelligt, hhv. traditionelt og eksperime…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind