Normalfordeling

Bestem sandsynlighed

Hvis X er en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi μ og spredning σ, dvs. X~N(μ,σ), så kan du bestemme P(t) med kommandoen

normCdf(-∞,t,µ,σ)

Som eksempel lader vi X~N(5,1) og bestemmer P(≤ 4):

Vi konkluderer, at P(≤ 4) = 0,159.

Bestem fraktiler

Når X er normalfordelt, så er α-fraktilen det tal , der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind