Deskriptiv statistik

Ugrupperede observationer

Importér et datasæt til TI-Nspire™

Du kan importere et datasæt til TI-Nspire på en side af typen "Lister og Regneark".

Hvis datasættet er givet i en Excel-fil, så kan du kopiere datasættet ind i TI-Nspire. Hvis der er decimaltal i datasættet, så skal du først erstatte decimalkomma med decimalpunktum. Vi gennemgår metoden på siden Gode råd til TI-Nspire™.

Hvis ikke du har mulighed for at kopiere datasættet ind i TI-Nspire, så kan du indtaste datasættet.

Du kan navngive listen med data ved at dobbeltklikke ved siden af kolonnens bogstav (fx "A") og indtaste navnet på listen (fx "x"). I eksemplet på ovenstående billede har vi kaldt listen for x.

Hvis dine ugrupperede observationer er optalte, dvs. at du har en tabel med frekvenser eller hyppigheder, så kan du gøre som i afsnittet Grupperede observationer.

Bestem statistiske deskriptorer

Du kan bestemme statistiske deskriptorer for et datasæt, når du har importeret datasættet til TI-Nspire.

Vælg "Statistik" → "Statistiske beregninger" → "En-variabel stati...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind