Hypotesetest

Binomialtest

Du kan bestemme acceptmængden i et binomialtest ud fra antalsparameteren n, værdien p0, som indgår i nulhypotesen, og signifikansniveauet α i decimaltal.

Du kan bestemme acceptmængden på følgende måde:

 • Dobbeltsidet test: Acceptmængden er på formen {t1, t1 + 1, …, t2}.
  Du bestemmer t1 med kommandoen invBinom(α/2,n,p0).
  Du bestemmer t2 med kommandoen invBinom(1 - α/2,n,p0).
 • Højresidet test: Acceptmængden er på formen {0, 1, …, t}.
  Du bestemmer tallet t med kommandoen invBinom(1 - α,n,p0).
 • Venstresidet test: Acceptmængden er på formen {t, + 1, …, n}.
  Du bestemmer tallet t med kommandoen invBinom(α,n,p0).

Når du har bestemt t eller t1 og t2, så kan du opskrive acceptmængden.

Den kritiske mængde består af de værdier i mængden {0, 1, …, n}, der ikke ligger i acceptmængden.

Her er et eksempel, hvor n = 50, p0 = 0,3 og α = 0,05. Vi bestemmer acceptmæ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind