Funktioner

Definér en funktion

Funktioner kan defineres vha. definitionslighedstegnet. Du kan lave definitionslighedstegnet ved at skrive et kolon (:) efterfulgt af et lighedstegn (=).

Her er et eksempel:

Du kan tilføje funktionens definitionsmængde ved at lave en lodret streg (|) efter forskriften for funktionen og notere definitionsmængden. Her er et eksempel:

Bestem funktionsværdi

Du kan bestemme en funktionsværdi f(x0) ved at skrive f(x0) og trykke Enter. Her er et eksempel:

Bestem nulpunkter

Du kan bestemme nulpunkterne for en funktion f ved at løse ligningen f(x) = 0 med solve...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind