Regression

Definér to lister med data

For at kunne udføre regression på et datasæt, så skal du importere datasættet til TI-Nspire™. Du kan læse, hvordan du kan importere datasættet på siden Grafer.

Udfør regression

Her er en oversigt over regressions-kommandoer:

RegressionstypeKommandoLineær regressionLinRegMx x,yEksponentiel regressionExpReg x,yPotensregressionPowerReg x,yKvadratisk regression
(andengradsregression)QuadReg x,y

"x" og "y" i kommandoerne er de to lister med data. Hvis du har kaldt listerne noget andet, så skal du udskifte "x,y" i kommandoerne med navnene på dine to lister (adskilt af et komma).

Når du har brugt en regressions-kommando, så skal du skrive "stat.results" for at få vist resultatet, hvor du kan aflæse konstanterne a og b (lineær, eksponentiel og potensregression) eller a, b og c (andengradsregression). Bemæ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind