Fejl i valg af datider

På dansk eksisterer der kun en datid, mens der på spansk eksisterer to forskellige, der hedder præteritum og imperfektum. Dette kan ofte være år…

...

Præteritum

Overordnet set bruges præteritum om en afgrænset handling, der kun har fundet sted én gang inden for et afgrænset eller bestemt tidsrum. Derudover kan du bruge præteritum, når en ha…

...

Imperfektum

Imperfektum bruges overordnet set, når noget i fortiden skal beskrives, eller når noget var en vane i fortiden, og gentog sig mange gange (dog uden at man ved, hvor mange gange). Ved imperfektum er det ikke tydeliggjort, om …

...

Eksempel på de to datider brugt i samme sætning

Nedenfor kan du se et eksempel på, at de to datider ofte bruges i samspil med hinanden. Her fungerer ”cuando estaba en España” som baggrundsbeskrivelse, hvorfor verbet bøjes i imperfektum, og ”v…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind