Socialisering

Socialisering er den proces, hvor børn og unge lærer samfundets normer, roller og værdier. Processen er vigtig for barnets evne til at begå sig i samfundet. Socialiseringen kaldes også socialisation. Du kan støde på socialisering på både A-, B- og C-niveau i Samfundsfag.

I kompendiet kommer vi ind på:

Her kan du læse et uddrag fra siden Hvad er socialisering?

Socialisering er den proces, hvor børn og unge indlærer omgivelsernes normer, værdier og roller. Det foregår ved, at børn og unge iagttager, efterligner og langsomt overtager de normer, værdier og roller de omgives af. Med tiden bliver normerne og værdierne en del af barnets eller den unges identitet. Det kaldes internalisering

Internaliseringen af omgivelsernes normer, værdier og roller er vigtig, da det er en forudsætning for at kunne begå sig i samfundet. Socialiseringen lærer børn og unge, hvilke forventninger der er til dem i forskellige dele af samfundet. Eksempelvis hvilken social rolle de forventes at indtage og hvilke typer adfærd, der ikke accepteres. Hvis man ikke efterlever normerne, så vil man opleve, at man bliver sanktioneret. En sanktion kan eksempelvis være, at man ikke må være en del af fællesskabet. På den måde er socialiseringen helt central i forhold til at lære børn og unge at indgå i sociale relationer. Man kan derfor se socialiseringen som den “opdragelsesproces”, der gør os i stand til at være en del af samfundet,

Socialiseringen er også vigtig i den enkelte persons identitetsdannelse, da de normer og værdier man lærer i socialiseringen bliver en del af ens identitet. Man kan dermed se socialiseringen som fundamentet for den enkeltes identitet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Socialisering

[2]
Bedømmelser
  • 11-09-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 23-05-2023
    Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse