Tertiær socialisering

Tertiær socialisering er den socialisering, der foregår gennem medier. Det vil sige den måde film, tv-serier, internet og sociale medier påvirker vores normer og værdier. Et kendetegn ved tertiær socialisering er, at den man bliver påvirket af ikke er tilstede. På den måde adskiller tertiær socialisering markant fra både den primære og sekundære socialisering, hvor den person man bliver påvirket af er i samme rum som en selv.

Tertiær socialisering er ikke et specielt anvendt begreb. Det er derfor ikke sikkert, at du støder på det. Nogle vil desuden mene, at den sekundære socialisering også kan rumme socialisering gennem medier, da den blot er defineret ved at foregå udenfor familien.