Behaviorisme

Her kan du få et kort overblik over de centrale begreber inden for behaviorisme/adfærdspsykologi. Du kan læse mere om hvert begreb i vores kompendie om behaviorisme.

Hvad er behaviorisme?

  • Behaviorisme kaldes også for adfærdspsykologi. I følge behavioristerne bør psykologien kun beskæftige sig med menneskers adfærd. Behavioristerne mener nemlig slet ikke, at det giver mening at beskæftige sig med fænomener, som ikke kan observeres videnskabeligt (fx tanker og følelser).
  • Behaviorismen blev grundlagt i starten af 1900-tallet af John B. Watson.
  • De to vigtigste begreber i behavorismen er stimuli og respons. Stimuli er de indtryk, som et menneske modtager fra omverdenen. Respons er menneskets reaktion på de stimuli, som de har modtaget.
  • I følge behaviorismen kan al menneskets adfærd dybest set forklares som respons på stimuli.

Klassisk betingning og operant betingning

  • I følge den klassiske behaviorisme foregår menneskers indlæring genne
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind