Metoder i Psykologi

Her kan du finde nogle korte noter, som kan give dig et overblik over metoder i Psykologi. Du kan læse mere om hvert emne i vores kompendie om metoder i Psykologi.

Hvad er metoder i Psykologi?

 • Man kan arbejde med psykologi ud fra både et naturvidenskabeligt, et humanvidenskabeligt og et samfundsfagligt perspektiv.
 • På grund af de forskellige perspektiver, findes der også en række forskellige metoder, som kan være relevante at inddrage i faget.
 • Psykologiske metoder kan fx inddeles efter, om de anvendes til at indsamle kvantitative eller kvalitative data.
  • Kvantitative data er data, som kan omsættes til tal. Det kunne fx være hvor mange % af en given gruppe unge, som har symptomer på stress.
  • Kvalitative data er data, som ikke er omsat til tal. Det kunne fx være udtalelser fra en person med skizofreni om, hvordan personen oplever lidelsen i hverdagen.
 • Psykologiske undersøgelser kan vurderes ud fra deres validitet (intern, ekstern og økologisk) og deres reliabilitet.
  • Intern validitet handler om, hvorvidt selve undersøgelsen er designet korrekt.
  • Ekstern validitet handler om, hvor godt undersøgelsens resultater kan generaliseres til den bredere befolkning.
  • Økologisk validitet handler om, hvor godt undersøgelsessituationen matcher den virkelighed, som man prøver at undersøge.
  • Reliabilitet handler om, hvor pålidelige resultaterne er. Man kan fx teste reliabiliteten ved at lade andre forskere udføre samme undersøgelse og se, om de får lignende resultater.

Eksperiment

 • I et psykologisk eksperiment udsætter man en række forsøgspersoner for en påvirkning og undersøger, hvordan de reagerer på påvirkningen.
 • Der findes forskellige typer af eksperimenter.
  • Ægte eksperimenter kaldes også for laboratorieeksperimenter. I et ægte eksperiment tester man en omhyggeligt udvalgt gruppe personer i kuns
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind