Personlighed og identitet

Her kan du få et kort overblik over de centrale begreber inden for personlighed og identitet. Du kan læse mere om hvert område i vores kompendie om personlighed og identitet.

Personlighed

  • Personlighedspsykologien beskæftiger sig med de psykologiske træk, som kan variere fra person til person.
  • I personlighedspsykologien anvender man ofte personlighedstest til at vurdere, hvordan folk scorer på forskellige personlighedstræk, og eventuelt hvilken personlighedstype, som de tilhører.
  • Femfaktormodellen (The Big Five) er en af de mest berømte personlighedsmodeller. Den inddeler personligheden i fem forskellige egenskaber: Åbenhed, samvittighedsfuldhed, omgængelighed, anspændthed og udadvendthed.
  • Høgh-Olesens model er en ofte anvendt personlighedsmodel i dansk sammenhæng. Den kategoriserer personligheden ud fra, hvordan personen placerer sig på skalaen mellem risikovillighed og forsigtighed.
  • Optimalt stimulationsniveau (OSN) er et begreb fra neuropsykologien, som ofte bliver brugt i sammenhæng med personlighed. OSN er et mål for, hvor godt en persons hjerne har det med at håndtere mange nye mentale indtryk. Personer med højt OSN foretrækker en hverdag med mange nye indtryk, mens personer me
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind