Minerva-modellen

Hvad er minerva-modellen?

Minerva-modellen inddeler befolkningen i fem forskellige livsstilsgrupper. Modellen er udviklet af Henrik Dahl med inspiration fra Bourdieus kapitaler, da den bl.a. inddeler befolkningen efter uddannelsesniveau (kulturel kapital), indkomstniveau (økonomisk kapital) og prestige (symbolsk kapital).

Værdimæssigt inddeler modellen befolkningen efter to parametre; Moderne versus traditionel og materialistisk versus idealistisk. Folk der er moderne værdsætter individualisme og personlig frihed, mens folk der er traditionelle vægter stabilitet og tryghed. Folk der er materialistiske fokuserer på forbrug, mens idealister har en mere postmateriel tilgang til verden. Det vil sige, at de har et større fokus på værdier fremfor forbrug.

Inddelingen efter de to parametre giver fire forskellige overordnede livsstilsgrupper samt en femte gruppe til de personer, der er usikre på deres værdier. Beskrivelserne af personerne i de fem grupper er stereotyper. Man kan derfor godt tilhøre en af grupperne, men stadig afvige fra beskrivelsen på nogle punkter...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind