Økonomisk kapital

Økonomisk kapital er penge, materielle ressourcer og ting, der kan omsættes til penge. Eksempelvis at eje et hus, en bil og/eller aktier. Økonomisk kapital kan både opbygges over tid og overføres fra en generation til en anden. Eksempelvis kan man opbygge økonomisk kapital ved at stige i graderne på sit arbejde og dermed få en højere løn, men man kan også få en højere økonomisk kapital gennem arv. Økonomisk kapital er den mest synlige kapitalform.