Bourdieu og Giddens

Bourdieu og Giddens er to sociologer, der typisk bliver stillet op overfor hinanden i Samfundsfag. Det er særligt i forhold til debatten om struktur versus aktør og social arv, at de bliver stillet overfor hinanden. Nedenfor forklarer vi, hvordan Bourdieu og Giddens’ synspunkter adskiller sig indenfor de to områder.

Struktur versus aktør

Giddens

Giddens placeres typisk på aktørsiden i struktur versus aktør debatten. Giddens mener, at vi har flere valgmuligheder i det senmoderne samfund end i tidligere samfund. I det traditionelle og det moderne samfund havde traditioner en større rolle i individets liv. Traditionerne styrede ens handlemuligheder. Det blev f.eks. forventet, at man fulgte i ens forældres fodspor.

I det senmoderne samfund er der ifølge Giddens sket en aftraditionalisering og en individualisering, der har medført, at individet er sat fri fra traditionerne. Individet er også i mindre grad bundet af fællesskabet, hvilket har givet det større indflydelse over sit eget liv, men også i samfundet. Det betyder, at individet (aktøren) er mindre styret af strukturen i det senmoderne samfund. 

Dog kan Giddens ikke entydigt placeres på aktørsiden. Hans teori viser, at det er samfundsændringer, som giver individet flere handlemuligheder. Eksempelvis medfører aftraditionalisering, at traditioner har en mindre vægt i vores liv og har gjort identitet til et refleksivt projekt. Mens udlejringen af sociale relationer øger betydningen af ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind