Synapser

Biologi C, B og A + Biotek A.

Neuroner udveksler information gennem synapser

En synapse er et område, hvor en nervecelles endeterminal møder en anden celle. Den anden celle kan f.eks. være en muskelcelle eller en anden nervecelle. I en synapse kan en impuls den første nervecelle enten stimulere eller modarbejde, at en ny impuls opstår i cellen efter synapsen.

Når man taler om synapser i Biologi, er der som regel tale om synapser mellem to nerveceller. Vi vil fokusere på denne type synapser her på siden. Hvis du vil vide mere om synapser mellem nerveceller og muskelceller, kan du læse vores kompendium om muskler.

Synapsens opbygning

Et neurons endeterminal møder en dendrit fra et andet neuron i en synapse. Man kalder neuronet før synapsen for det præsynaptiske neuron og neuronet efter synapsen for det postsynaptiske neuron. Et aktionspotentiale i det præsynaptiske neuron kan enten hæmme eller stimulere et nyt aktionspotentiale i det postsynaptiske neuron. Det sker, ved at et kemisk signal sendes over synapsespalten, som er området mellem de ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind