Synapser

Hvad er synapser?

En synapse er et område, hvor et neurons endeterminal møder en anden celle. Den anden celle er typisk en muskelcelle eller et andet neuron. I en synapse kan et aktionspotentiale fra det første neuron enten stimulere eller hæmme, at et nyt aktionspotentiale opstår i cellen efter synapsen.

Vi fokusere på synapser mellem neuroner her på siden. Hvis du vil vide mere om synapser mellem neuroner og muskelceller, kan du læse vores kompendium om muskler.

Synapsens opbygning og funktion

Synapsen består af et neurons endeterminal, der møder en dendrit fra et andet neuron. Neuronet før synapsen kaldes det præsynaptiske neuron, og neuronet efter synapsen kaldes det postsynaptiske neuron. Et aktionspotentiale i det præsynaptiske neuron kan enten hæmme eller stimulere et nyt aktionspotentiale i det postsynaptiske neuron. Hæmningen eller stimuleringen sker, ved at et kemisk signal sendes over synapsespalten, som er området mellem de to neuroner.

Opbygningen af en synapse er vist på figuren. Trinene i synapsens modtagelse og videresendels...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind