Transmitterstoffer

Hvad er transmitterstoffer?

Transmitterstoffer (eller neurotransmittere) er kemiske stoffer, der kan sende et signal fra én nervecelle til en anden. Signalet sendes over synapsen, som er et område, hvor to nerveceller møder hinanden.

Hæmmende og stimulerende transmitterstoffer

Transmitterstoffer er enten hæmmende eller stimulerende. Dvs., at stofferne enten hæmmer eller stimulerer et aktionspotentiale i neuronet efter synapsen (det postsynaptiske neuron). 

Alle synapser har kun én type transmitterstof, som enten hæmmer eller stimulerer et nyt aktionspotentiale. Mange transmitterstoffer er derfor enten hæmmende eller stimulerende. Nogle transmitteratoffer kan dog virke på begge måder, afhængig af hvilken type synapse transmitterstoffet optræder i.

Vigtige transmitterstoffer

Der findes mange forskellige slags transmitterstoffer ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind