Neurotransmittere

Biologi C, B og A + Biotek A.

Neurotransmittere videresender nervesignaler

Neurotransmittere er kemiske stoffer, der kan sende et signal fra én nervecelle til en anden. Signalet sendes over synapsen, som er et område, hvor to nerveceller møder hinanden. Læs om synapsers opbygning på foregående side her i kompendiet.

Synapser er enten hæmmende eller stimulerende. Det betyder, at signaler fra visse synapser stimulerer en depolarisering af neuronet efter synapsen (det postsynaptiske neuron). Disse synapser stimulerer altså et nyt aktionspotentiale i det postsynaptiske neuron. Andre synapser hæmmer derimod et nyt aktionspotentiale ved at igangsætte en hyperpolarisering af det postsynaptiske neuron. I alle synapser findes kun én bestemt type neurotransmitter. Det betyder, at neurotransmittere som regel enten er hæmmende eller stimulerende for et nyt aktionspotentiale. Der findes dog også neurotransmittere, som kan have begge funktioner, afhængig af hvordan synapsen ellers er opbygget.

Eksempler på neurotransmittere

Der findes ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind