Noter

Nervesystemets funktion

 • Nervesystemet er et af de to systemer, som kroppen bruger til intern kommunikation. Det andet kommunikationssystem er hormonsystemet.
 • Nervesystemet udfører hurtig, kortvarig signalering. Nervesystemet styrer f.eks. muskelsammentrækninger og videresendelse af sanseindtryk til hjernen.

Nervesystemets celler

Nervesystemet har to overordnede slags celler:

 • Neuroner (nerveceller) udfører kommunikationen. Kommunikationen sker i form af elektriske signaler (nerveimpulser, også kaldet aktionspotentialer). Neuroner kaldes tit også bare for nerveceller.
 • Gliaceller er forskellige slags celler, der støtter neuronernes funktion.

Nervesystemets opbygning

 • Nervesystemet opdeles i:
  • Centralnervesystemet (CNS), som er neuroner i hjernen og rygsøjlen. CNS modtager og bearbejder informationer fra det perifere nervesystem. Bevidsthed, intelligens og hukommelse er også knyttet til CNS.
  • Det perifere nervesystem (PNS), som er neuroner i kroppen. PNS sender information om kroppen til CNS og modtager signaler fra CNS om at regulere processer i kroppen. PNS opdeles yderligere i:
   • Tilførende (sensoriske eller afferente) neuroner, som sender signaler fra kroppen til CNS. Det sensoriske nervesystem udspringer fra sanseceller, f.eks. trykfølsomme celler i huden.
   • Fraførende (efferente) neuroner, som sender signaler fra CNS til kroppen. Det fraførende nervesystem opdeles yderligere i:
    • Motoriske nervesystem, som styrer skeletmusklers sammentrækning, og hvis aktivitet vi har kontrol over.
    • Autonome nervesystem, som styrer glat muskulaturs o
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind