Mutationstyper

Man taler om tre overordnede typer af mutationer:

  • Kromosommutationer er ændringer i kromosomernes overordnede struktur. Kromosommutationer involverer derfor mange gener på samme tid.
  • Kromosomtalsmutationer er ændringer i antallet af kromosomer i en celle. Cellen indeholder altså flere eller færre kromosomer end de normale 46.
  • Genmutationer er lokale ændringer i DNA-strengens basesammensætning. Genmutationer involverer som regel, at der sker ændringer i et enkelt gen ad gangen.

Her kan du se et uddrag af vores tekst om mutationstypen frameshift-mutation

Frameshift-mutationer

Vi så ovenfor, hvad der sker, hvis der i et gen indsættes eller slettes et antal baser, der er deleligt med tre. Insertioner og deletioner er som regel mere alvorlige, hvis der indsættes eller slettes et antal baser, der ikke er deleligt med 3. Hele proteinets sammensætning efter mutationsstedet ændres ved denne mutationstype. Insertionen eller deletionen kaldes i så fald for en frameshift-mutation.

Figur 2 illustrerer, hvordan et protein ændres efter mutationsstedet, hvis der slettes to baser i genet for proteinet...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind