Genmutationer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Genmutationer indebærer, at der sker en lokal ændring i DNA'ets opbygning hos en levende organisme. Nogle baser kan blive indsat, slettet eller ændret til andre baser ved en genmutation.

På de næste sider i kompendiet kan du læse mere om, hvad genmutationer er, og hvilke typer af genmutationer der findes.

  1. Hvad er genmutationer?
  2. Typer af genmutationer

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om nonsense-mutationer, som er en type punktmutationer:

Nonsense-mutationer indebærer, at en triplet ændres til et stop-codon. Et stop-codon signalerer, at translationen af mRNA til protein skal afbrydes. Alle tripletter, som ligger efter stop-codonnet på mRNA-strengen, translateres derfor ikke til protein. Proteinet kan på den måde blive usædvanligt kort, især hvis mutationen er opstået i genets begyndelse. Nonsense-mutationer har derfor næsten altid stor betydning for proteinets endelige opbygning og funktion. 

Som vist på figur 3 kan et stop-codon f.eks. opstå, ved at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind