Punktmutationer

En punktmutation indebærer, at en base i et gen udskiftes med en anden base. 

En punktmutation ændrer altså en triplet på DNA-strengen. Den ændrede triplet kan have forskellige konsekvenser for aminosyrekæden, som genet koder for. Man skelner derfor mellem tre slags punktmutationer:

  • Tavse mutationer, hvor den ændrede triplet koder for den samme aminosyre som før mutationen.
  • Missense-mutationer, hvor den ændrede triplet koder for en ny aminosyre.
  • Nonsense-mutationer, hvor tripletten ændres til et stop-codon.

Tavse mutationer

En tavs mutation udskifter en base i DNA-strengen, uden at den resulterende aminosyrestreng ændres. Tavse mutationer har derfor ikke nogen betydning for organismens fænotype (dvs. for organismens opbygning og funktion).

Tavse mutationer eksisterer, fordi forskel...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind