Længdemutationer

Nogle genmutationer indebærer, at baser tilføjes eller slettes i et gen. Man skelner så mellem to overordnede mutationstyper:

  • Insertioner, hvor en eller flere baser indsættes i et gen.
  • Deletioner, hvor en eller flere baser slettes i et gen.

Man taler desuden om mutationer af typen frameshift-mutationer. Frameshift-mutationer opstår indimellem som følge af en deletion eller insertion.

Insertioner og deletioner

Insertioner og deletioner er hhv. indsættelse og sletning af baser i et gen. 

Insertioner og deletioner kan påvirke et gen på mange forskellige måder. Hvis antallet af indsatte eller slettede baser er deleligt med 3, slettes eller tilføjes én eller flere aminosyrer i proteinet. Yderligere én aminosyre i proteinet kan samtidig blive ændret ved mutationen. Resten af proteinkæden ændres ikke. Proteinet kan evt. beholde sin funktion, hvis vigtige dele af proteinet ikke ændrer rumlig opbygning og kemiske egenskaber.

Her slettes basesegmentet CCC f.eks. ved en deletion:

Aminosyren tryptophan forsvinder derved fra det resulterende protein. Den efterfølgende aminosyre alanin ændres også til serin. Resten af mutant-proteinet er identisk med det oprindelige protein. Princippet er det samme, hvis der sker en insertion i stedet for en deletion.

Frameshift-mutationer

Insertioner og deleti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind