Typer af genmutationer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Man skelner mellem to overordnede typer af genmutationer:

  • Punktmutationer, hvor én base i DNA'et ændres. Tavse mutationer, missense-mutationer og nonsense-mutationer er de tre typer af punktmutationer.
  • Længdemutationer, hvor én eller flere baser tilføjes eller slettes i DNA-strengen. Insertioner, deletioner og frameshift-mutationer er de forskellige typer af længdemutationer.

Klik på linkene ovenfor for at læse mere om de to typer af genmutationer. Du kan også bruge vores guide til opgaver om genmutationstyper til at øve dig i at genkende de forskellige typer af genmutationer.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om, hvordan mutationer kan opstå ved replication slippage:

Nogle gange optræder den samme basesekvens mange gange i træk i et gen. Denne slags gentagelser kaldes for tandemrepeteret DNA. Tandemrepeteret DNA kan f.eks. være en triplet, der gentages flere hundrede eller tusinde gange i træk et bestemt sted i genomet. Insertioner eller deletioner er især i risiko for at opstå, når tandemrepeteret DNA skal kopieres ved DNA-replikationen. Det skyldes, at DNA-polymerase har svært ved at aflæse de mange ens tripletter korrekt. Enzymet kan komme til at slippe strengen og fastgøre sig igen et forkert sted. DNA-polymerase kan derved komme til at aflæse den samme triplet flere gange eller undlade at aflæse en del af genets tripletter. Resultatet er, at der kommer flere eller fære gentagelser af basesekvensen i det resulterende mRNA. Man kalder dette fænomen for replication slippage. Du...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind