Mutationer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mutationer er ændringer i en celles DNA. Ændringerne kan være store eller små, og de kan have mange forskellige følger for en levende organisme.

Her i kompendiet kan du læse om, hvad mutationer er, og hvorfor de opstår. Vi gennemgår de tre overordnede typer af mutationer: kromosommutationer, kromosomtalsmutationer og genmutationer. Sidst i kompendiet finder du vores notesamling om mutationer og vores opgavevejledninger, der hjælper dig med at løse forskellige almindelige opgavetyper om mutationer.

  1. Hvad er mutationer?
  2. Kromosommutationer
  3. Kromosomtalsmutationer
  4. Genmutationer
  5. Noter om mutationer
  6. Opgaver om mutationer

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om genmutationer:

Genmutationer kan også opstå ved DNA-replikationen. DNA-replikationen skaber en kopi af DNA'et i en celle inden celledeling. DNA-replikationen sikrer på den måde, at begge datterceller får en kopi af den oprindelige celles DNA.

Når der sker en fejl under DNA-replikationen, rettes fejlen normalt af cellens reparationssystem. Fejlen forbliver dog indimellem i den nye DNA-streng, og mutationen videregives derfor til en dattercelle efter celledelingen.

Genmutationers hyppighed

Det er forskelligt, hvor hyppigt mutationer opstår i forskellige gener og hos forskellige organismer. Men alt andet lige sker der flere mutationer i store gener ift. små gener. Under DNA-replikationen af et stort gen sker flere baseparringer end under replikationen af et lille gen, og hver baseparring er forbundet med en vis risiko for, at der opstår fejl. Skader pga. miljøfaktorer har også større sandsynlighed for at ramme et stort gen ift. et lille gen.

Genmutationer ophobes desuden over tid. Det skyldes, at...

 

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Mutationer

[1]
Bedømmelser
  • 19-01-2021
    ok