Statistik og sandsynlighedsregning

Her får du hjælp til, hvordan du løser opgaver om statistik og sandsynlighedsregning i TI-Nspire™.

Læs evt. mere om statistik og sandsynlighed i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Ugrupperede observationer

Definér en liste

Du definerer en liste med ugrupperede observationer ved at anvende Tuborgklammer, {}, som skrives vha. ”AltGr+7” på computeren og ”ctrl + )” på den håndholdte. Vi viser et eksempel:

Hvis du arbejder med TI-Nspire på en computer og får givet et større datasæt i et Excel-ark, så anbefaler vi, at du benytter et regneark til at definere en liste. Tjek, om der er anvendt punktum eller komma som decimalseparator. Hvis der er anvendt komma, så skal du erstatte alle kommaer med punktummer med Excel’s "Søg og erstat"-funktion. Kopiér derefter datasættet ind i et regneark og omdøb hver kolonne med data ved at dobbeltklikke på bogstavet (fx "A") og indtaste navnet på listen (fx "x"). Du kan se et eksempel herunder:

Hvis dine ugrupperede observationer er optalte, så du har en tabel med frekvenser el. hyppigheder for en række observationer, så kan du gøre som i afsnittet Grupperede observationer.

Statistiske deskriptorer for ugrupperede observationer

Til beregning at typiske statistiske deskriptorer som middelværdi, median, spredning osv., skal du gå til ”Beregninger” → ”Statistik” →”Statistiske beregninger” → ”En-variabel statistik”. Du får så:

Vi trykker OK, da vi kun bruger 1 liste. Vi får så:

Under ”X1-liste” vælger vi x. Vi har ingen frekvensliste, så vi lader tallet 1 være. Vi trykker OK og får så en række deskriptorer:

Prikplot, histogram og boksplot

Efter vi har defineret en liste, åb...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind